ي سلاح المقاطعة من أجل سلام عادل في فلسط

Roma -
اتحاد النقابات القاعدية BDS ، قوة نقابية ديموقراطية،  مناهضة حقا للفاشية والعنصرية، تؤكد بان تصريحات رئيس الجمهورية الايطالية ماتاريلا،…

Questo sito usa i cookie

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare la tua navigazione, per analisi statistiche sull’utilizzo del sito in forma anonima e per usufruire dei servizi di terzi quali la visualizzazione di video e la condivisione dei contenuti sulle principali piattaforme social. Se vuoi saperne di più clicca sul link “Ulteriori informazioni”. Cliccando su "Abilita Cookie", presti il consenso all'uso dei cookie. I cookie tecnici saranno comunque utilizzati