Grecia, 2 dicembre 2011. Articolo del quotidiano Rizospastis

 

 

 

«Ο δικός σας αγώνας είναι και δικός μας αγώνας»!
Από την παρέμβαση του Ιταλού συνδικαλιστή

 

Ο Πιερ Πάολο Λεονάρντι, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής της Ενωσης Συνδικάτων Βάσης της Ιταλίας, χαιρέτισε την απεργιακή συγκέντρωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη των εργατών της Ιταλίας. Και τόνισε χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία οι εργαζόμενοι και ο λαός ζούνε στο πετσί τους τις εντολές της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, που προστατεύουν τους πραγματικούς υπεύθυνους της κρίσης που βιώνουμε». Υπογράμμισε, δε, πως «η νέα κυβέρνηση του τραπεζίτη Μόντι υποστηρίχτηκε απ' όλες τις αστικές δυνάμεις της Ιταλίας και από όλα τα συνδικάτα συνεργασίας, είχε μεγάλη υποστήριξη και από το Βατικανό και έχει άμεση σχέση με το τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις».Ενδεικτικά, όμως, είναι και τα όσα «περνάει» η κυβέρνηση της Ιταλίας, που είναι αντίστοιχα με τον αντιλαϊκό ορυμαγδό μέτρων που έχουν πάρει και παίρνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις: «Με ένα νέο νόμο θα υπάρξουν νέες περικοπές 20 δισ. Τις επόμενες μέρες θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας της συνταξιοδότησης στα 68 ή 70 χρόνια. Θα μειωθούν οι συντάξεις στο κόστος ζωής. Θα αυξηθούν οι φόροι κατά 2 και 3 μονάδες στα βασικά αγαθά. Θα ξεκινήσουν οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Ολες οι υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούν, θα πωληθούν όλες οι υποδομές του κράτους και της Τοπικής Διοίκησης. Στον κλάδο της βιομηχανίας και της μεταλλουργίας τα αφεντικά εκμεταλλεύονται την κρίση για να κλείσουν εργοστάσια και να στείλουν στο εξωτερικό που τα δικαιώματα και οι μισθοί των εργατών είναι χαμηλότεροι. Η FIAT έκλεισε ένα εργοστάσιο στη Σικελία και κατάργησε την εθνική σύμβαση με τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτικών συνδικάτων. Στις 16 Δεκέμβρη έχουμε καλέσει σε γενική απεργία των εργατών στον κλάδο της μεταλλουργίας ενάντια στην κατάργηση της συλλογικής σύμβασης». Κλείνοντας υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να ενώσουμε «την πάλη των εργατών όλων των χωρών ενάντια στον καπιταλισμό», αλλά και ότι «ο δικός σας αγώνας είναι και δικός μας αγώνας»!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"La vostra lotta è la nostra lotta!
"L'intervento del sindacalista italiano

 

Pier Paolo Leonardi, capo del Comitato Nazionale dei Sindacati di base in Italia, accolto con favore la fusione sciopero, esprimendo solidarietà con i lavoratori d'Italia. Ed egli disse: "In Grecia e in Italia come lavoratori e le persone che vivono in prima persona i comandi della UE, la BCE e il FMI, che proteggono il leader reale della crisi che stiamo vivendo." Ha sottolineato che "il nuovo governo banchiere Monti supportato da tutte le forze borghesi d'Italia e da tutta la cooperazione sindacati avevano grande sostegno da parte del Vaticano e ha un rapporto diretto con il sistema bancario e le imprese".

Indicazione, tuttavia, è ciò che "passa" il governo d'Italia, che equivale a misure impopolari clamore hanno preso e prendere il governo greco: "Con una nuova legge saranno tagli ulteriori 20 miliardi nei prossimi giorni crescerà l'età di pensionamento a 68 o 70 anni. Esso contribuirà a ridurre il costo della vita in pensione. Sarebbe aumentare le tasse di 2 e 3 unità nelle materie prime. Inizieranno i licenziamenti nel settore pubblico. Tutti i servizi verranno privatizzati, venderà tutte le infrastrutture del governo statale e locale. Nell'industria mineraria e boss sfruttare la crisi per chiudere fabbriche e inviare all'estero i diritti ei salari dei lavoratori è più basso. La FIAT chiude una fabbrica in Sicilia e ha abolito il contratto nazionale con l'assenso dei sindacati datore di lavoro. Il 16 dicembre abbiamo chiamato uno sciopero generale dei lavoratori nel settore metalmeccanico contro l'abolizione del contratto collettivo ". La chiusura ha sottolineato tra l'altro, la necessità di unire "la lotta dei lavoratori di tutti i paesi contro il capitalismo," e che "La vostra lotta è la nostra lotta!"

  (traduzione in italiano automatica)

Questo sito usa i cookie

Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti per migliorare la tua navigazione, per analisi statistiche sull’utilizzo del sito in forma anonima e per usufruire dei servizi di terzi quali la visualizzazione di video e la condivisione dei contenuti sulle principali piattaforme social. Se vuoi saperne di più clicca sul link “Ulteriori informazioni”. Cliccando su "Abilita Cookie", presti il consenso all'uso dei cookie. I cookie tecnici saranno comunque utilizzati